'at the top of your voice' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playat the top of your voice
tłumaczenie:na całe gardło
przykład: playThey are always discussing things at the top of their voices. It's so annoying.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: