'a cutting/biting remark' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playa cutting/biting remark
tłumaczenie:cięta, złośliwa uwaga
przykład: playFinally, I was fed up with his biting remarks about my size and I left him.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: