'a sharp tongue' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playa sharp tongue
tłumaczenie:cięty język
przykład: playI like her, but sometimes her sharp tongue irritates me so much.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: