'let sleeping dogs lie' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playlet sleeping dogs lie
tłumaczenie:nie wywołuj wilka z lasu
przykład: playJust don't tell her that he's back in town. I suppose it's better to let sleeping dogs lie.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: