'figure of speech' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playfigure of speech
tłumaczenie:przenośnia; zwrot, wyrażenie retoryczne
przykład: playWhen I said it was a battle to the death it was just a figure of speech.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: