'an early bird' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playan early bird
tłumaczenie:ranny ptaszek
przykład: playMy father is an early bird, he gets up at 5.30 every day.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: