'on the road' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playon the road
tłumaczenie:w podróży
przykład: playSteve's job involves being on the road six days a week.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: