'all's well that ends well' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playall's well that ends well
tłumaczenie:wszystko dobre, co się dobrze kończy
przykład: playThe weather was terrible when we arrived in France but after two days it changed completely and we had a wonderful holiday. All's well that ends well.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: