'in haste' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playin haste
tłumaczenie:w pośpiechu
przykład: playI'm writing in haste to let you know that I won't come on Friday.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: