'know (someone or something) inside out' – tłumaczenie idiomu

Tłumaczenie na polski idiomu know (someone or something) inside out wraz z przykładem użycia. Jeśli chcecie zabłysnąć znajomością języka nawet przed native speakerami, warto znać na wylot wyrażenia idiomatyczne. Naukę ułatwi nasza obszerna lista z polskimi odpowiednikami i przykładami użycia.

« Powrót do listy idiomów

know (someone or something) inside out

znać na wylot
przykłady użycia:

He's a real computer freak and knows them inside out, so he'll be able to repair my laptop.