'to give sb a big hand' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playto give sb a big hand
tłumaczenie:głośno oklaskiwać
przykład: playThe audience gave me a big hand when I finished my speech.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: