'a pack of lies' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playa pack of lies
tłumaczenie:stek kłamstw
przykład: playWhat Jack told me about you is a pack of lies; I don't believe him.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: