'in a row' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playin a row
tłumaczenie:z rzędu
przykład: playIt was very cold and it snowed for three days in a row.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: