'all year round' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playall year round
tłumaczenie:przez cały rok
przykład: playMost of the hotels are open all year round.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: