'all of a sudden' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playall of a sudden
tłumaczenie:nagle
przykład: playAll of a sudden the lights went out.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: