'make a fool of somebody/yourself' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playmake a fool of somebody/yourself
tłumaczenie:robić z kogoś/siebie głupka
przykład: playStop that before you make a fool of yourself!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: