'a walk of life' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playa walk of life
tłumaczenie:sfera społeczna
przykład: playHe has friends from many different walks of life.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: