'a blue movie/film' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playa blue movie/film
tłumaczenie:film pornograficzny
przykład: playBlue movies are rated X, which means that only people of 18 and over can watch them.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: