'beat somebody black and blue' – tłumaczenie idiomu

Tłumaczenie na polski idiomu beat somebody black and blue wraz z przykładem użycia. Jeśli chcecie zabłysnąć znajomością języka nawet przed native speakerami, warto znać na wylot wyrażenia idiomatyczne. Naukę ułatwi nasza obszerna lista z polskimi odpowiednikami i przykładami użycia.

« Powrót do listy idiomów

beat somebody black and blue

zbić kogoś na kwaśne jabłko
przykłady użycia:

The victim was literally beaten black and blue and needed medical attention for severe bruising.