'keep sth/sb at bay' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playkeep sth/sb at bay
tłumaczenie:trzymać na dystans, nie dopuszczać do siebie
przykład: playHe always tries to keep his troubles at bay when he is on holiday.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: