'be left stranded' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playbe left stranded
tłumaczenie:być zostawionym samemu sobie (z kłopotami), utknąć
przykład: playThat party was a disaster! Everybody was having fun and I was left stranded with that boring guy who sat next to me.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: