Odmiany angielskich czasowników na literę `u`

Baza odmian angielskich czasowników regularnych i nieregularnych w trybie oznajmującym (Indicative) oraz w trybach warunkowych (Conditional) przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej. Nasze zestawienie zawiera ponad 1500 czasowników podzielonych na poziomy.

Lista czasowników na literę `u`, wybierz czasownik i kliknij, żeby zobaczyć jego odmianę:

poziomami:

poziom A1
to understand - rozumieć
to use - używać, korzystać z

poziom A2

poziom B1
to underline - podkreślać
to undress - rozebrać
to unpack - rozpakować
to update - zaktualizować
to upload - załadować (pliki)

poziom B2
to underestimate - nie docenić, lekceważyć; zbyt nisko oszacować
to undo - cofnąć (czynność), cofnąć efekt czegoś, odwrócić
to unlock - otworzyć kluczem
to untie - rozwiązać
to upgrade - zmodernizować, unowocześnić, wprowadzić nową wersję
to upset - zdenerwować, zmartwić

poziom C1
to uncover - ujawnić, wykryć, odsłonić
to undergo - poddać się czemuś, przejść (np. badania), odbyć
to undertake - przedsięwziąć, podjąć się
to unfold - rozwinąć, rozłożyć; roztoczyć
to unite - jednoczyć (się)
to urge - nakłaniać, ponaglać

poziom C2
to undermine - podkopywać, podważać
to unload - rozładować
to unwind - rozwinąć
to uphold - podtrzymywać
to utter - wypowiedzieć, wydać (okrzyk, słowo)

pokaż czasowniki zaczynające się od wybranej litery:

 • A(89)
 • B(77)
 • C(166)
 • D(118)
 • E(79)
 • F(70)
 • G(39)
 • H(36)
 • I(58)
 • J(8)
 • K(9)
 • L(43)
 • M(56)
 • N(15)
 • O(33)
 • P(103)
 • Q(7)
 • R(141)
 • S(222)
 • T(66)
 • U(24)
 • V(13)
 • W(44)
 • Y(5)
Komentarze (2)

W czasowniki to bike brakuje tłumaczenia :)

Znaczek C1 przypomina swym kolorem rudy

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Słownictwo: