Odmiany angielskich czasowników na literę `w`

Baza odmian angielskich czasowników regularnych i nieregularnych w trybie oznajmującym (Indicative) oraz w trybach warunkowych (Conditional) przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej. Nasze zestawienie zawiera ponad 1500 czasowników podzielonych na poziomy.

Lista czasowników na literę `w`, wybierz czasownik i kliknij, żeby zobaczyć jego odmianę:

poziomami:

poziom A1
to wait - czekać
to wake - budzić, obudzić
to walk - spacerować, chodzić
to want - chcieć
to wash - myć
to watch - oglądać
to wear - nosić (ubranie), mieć na sobie
to work - pracować
to write - pisać

poziom A2
to win - zdobyć (np. nagrodę), wygrać
to worry - martwić się

poziom B1
to warn - ostrzegać
to waste - marnować, marnotrawić
to wave - machać (np. ręką)
to weigh - ważyć
to welcome - powitać
to wet - zmoczyć
to wish - żałować; życzyć (sobie)
to wonder - zastanawiać się
to wrap - owijać, pakować

poziom B2
to wander - wałęsać się, snuć się, włóczyć się, wędrować
to warm - ogrzać (się)
to water - podlewać
to whisper - szeptać
to whistle - gwizdać
to widen - poszerzyć (się)
to wind - wić się
to wipe - wytrzeć, otrzeć, przetrzeć
to witness - być świadkiem
to wound - zranić, ranić

poziom C1
to weaken - osłabić
to wed - pobrać się; poślubić
to worsen - pogorszyć (się)
to worship - czcić, wielbić, oddawać cześć

poziom C2
to weave - tkać
to weed - pielić
to weep - płakać
to wield - dzierżyć (narzędzie, broń)
to wink - mrugnąć, puścić oczko
to withdraw - wycofać (się)
to withhold - wstrzymać
to withstand - wytrzymać, znieść, przetrwać
to wreck - zniszczyć, zniweczyć
to wring - wykręcić, ukręcić (kark)

pokaż czasowniki zaczynające się od wybranej litery:

 • A(89)
 • B(77)
 • C(166)
 • D(118)
 • E(79)
 • F(70)
 • G(39)
 • H(36)
 • I(58)
 • J(8)
 • K(9)
 • L(43)
 • M(56)
 • N(15)
 • O(33)
 • P(103)
 • Q(7)
 • R(141)
 • S(222)
 • T(66)
 • U(24)
 • V(13)
 • W(44)
 • Y(5)
Komentarze (2)

W czasowniki to bike brakuje tłumaczenia :)

Znaczek C1 przypomina swym kolorem rudy

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Słownictwo: