'Once bitten, twice shy.' tłumaczenie

Once bitten, twice shy.

Kto się na gorącym sparzył, ten dmucha na zimne.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: