'It never rains but it pours.' tłumaczenie

It never rains but it pours.

Nieszczęścia chodzą parami.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: