'Absence makes the heart grow fonder.' tłumaczenie

Absence makes the heart grow fonder.

Rozłąka powoduje, że bardziej kochamy.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: