'Thunder does not strike a stork nest.' tłumaczenie

Thunder does not strike a stork nest.

Gdzie bocian na gnieździe, tam piorun nie uderzy.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: