'When the stork comes, you may come out kids.' tłumaczenie

When the stork comes, you may come out kids.

Jak bocian przyleci, możecie wyjść dzieci.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: