'The early bird catches the worm.' tłumaczenie

The early bird catches the worm.

Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: