'Grasp all, lose all.' tłumaczenie

Grasp all, lose all.

Chciwy dwa razy traci.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: