'A fool and his money are soon parted.' tłumaczenie

A fool and his money are soon parted.

Głupiec szybko trwoni pieniądze.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: