'A friend in need is a friend indeed.' tłumaczenie

A friend in need is a friend indeed.

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: