'All that glitters is not gold.' tłumaczenie

All that glitters is not gold.

Nie wszystko złoto co się świeci.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: