'A new broom sweeps clean.' tłumaczenie

A new broom sweeps clean.

Nowa miotła - nowe porządki.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: