'Half a loaf is better than none.' tłumaczenie

Half a loaf is better than none.

Lepszy rydz niż nic.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: