'Heads or tails?' tłumaczenie

Heads or tails?

Orzeł czy reszka?

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: