'He's out-of-date.' tłumaczenie

He's out-of-date.

On jest staroświecki.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: