'He's a scapegoat.' tłumaczenie

He's a scapegoat.

On jest kozłem ofiarnym.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: