'He is very absent-minded.' tłumaczenie

He is very absent-minded.

On jest bardzo roztargniony.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: