'He judges by appearances.' tłumaczenie

He judges by appearances.

On sądzi po pozorach.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: