'He reads between the lines.' tłumaczenie

He reads between the lines.

On czyta między wierszami.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: