'He works a lot overtime.' tłumaczenie

He works a lot overtime.

On dużo pracuje w nadgodzinach.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: