'yell one's head off; yell one's guts out' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

yell one's head off; yell one's guts out

1. drzeć się/ japę, rozewrzeć się, wrzeszczeć, wydzierać się/ japę

Shut up! Why do you yell your head off?

Zamknij się! Czego się drzesz?

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: