'yell one's head off; yell one's guts out' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

yell one's head off; yell one's guts out

2. narzekać, użalać się (nad sobą), skarżyć się, psioczyć, biadać (na swój los), lamentować, jęczeć, biadolić, utyskiwać, podnosić lament , stękać

Oh shut up! You have no reason to yell your guts out.

Oh zamknij się! Nie masz czego narzekać.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: