'You can't fight city hall.' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

You can't fight city hall.

Nie zwyciężysz/ wygrasz z biurokracją/ urzędem., Nie pokonasz urzędu/ biurokracji.

You know that you're right, I know that you're right, but you can't fight city hall.

Ty wiesz, że masz rację, ja wiem, że masz rację, ale nie wygrasz z biurokracją.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: