'ahead of the game' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

ahead of the game

być dobrze przygotowanym do czegoś; być kilka kroków przed wszystkimi; być dobrze zorientowanym/ poinformowanym

She is always ahead of the game.

Ona jest zawsze dobrze poinformowana.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: