'aim for the sky' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

aim for the sky

mierzyć/ sięgać wysoko, sięgać gwiazd, stawiać sobie ambitne zadania

Life is short, so always reach for the sky.

Życie jest krótkie, więc zawsze sięgaj wysoko.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: