'on the same wavelength' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

on the same wavelength

(część konstrukcji czasownikowej: zgadzać się, rozumieć się, nadawać na tej samej długości; patrz: przykład)

I'm not on the same wavelength with my husband lately.

Nie zgadzamy się ostatnio z mężem.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: