'on the shelf' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

on the shelf

1. (część konstrukcji czasownikowej: trzymać się na uboczu, unikać towarzystwa; patrz przykład)

Do you really like to be on the shelf?

Naprawdę lubisz trzymać się na uboczu?, Mary keeps herself on the shelf and that's why she has no friends.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: