'patter of tiny feet' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

patter of tiny feet

stukot małych stóp (dziecka)

It looks like we're gonna hear a patter of tiny feet in our house soon.

Wyglada na to, że wkrótce usłyszymy stukot małych stóp w naszym domu. (tzn. ktoś z domowników urodzi dziecko)

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: